2. Mgr. Martin Polášek

starosta obce Těrlicko

Vzdělání

  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, International school of Management Slovakia v Prešově

Zaměstnání

  • 1991 - 2000 - živnostník v oboru prodeje a servisu spotřební elektroniky
  • 2000 - dosud - jednatel chráněné dílny v oboru bezbariérových řešení pro osoby se zdravotním postižením
  • 2010 - dosud - Starosta obce Těrlicko
  • 2012 - 2016 - Krajský zastupitel Moravskoslezského kraje, člen Komise pro občany se zdravotním postižením

O co se zasadím jako zastupitel?

– O převzetí vodárenství od soukromých vlastníků do správy Moravskoslezského kraje, čímž zajistíme 100% reinvestování získaných prostředků do rozvoje a oprav vodovodní a získaných prostředků do rozvoje a oprav vodovodní a kanalizační sítě a zamezíme vyvádění zisků do zahraničí

– O zvýšení finanční podpory pro osoby se zdravotním postižením a zlepšení podmínek pro zapojení těchto osob do běžného života v rámci jejich stávající rodiny a přátel

– O zlepšení financovaní vrcholového sportu

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

– Výstavba Sportovní haly Těrlicko

– Vybudování chodníků na silnicích 1. a 2. třídy procházejících obcí a cyklostezky propojující Těrlicko s Havířovem

– Dobudování kanalizace a vodovodů v obci

– Rekonstrukce všech budov v majetku obce Těrlicko

– Nadstandardní podpora hasičů, spolků, sportovních klubů i jednotlivých sportovců, kteří působí v naší obci

Co trápí náš kraj?

– Nedokončená páteřní silniční síť s obchvaty obcí a měst, které jsou nezbytné pro rozvoj regionu

– velmi slabá podpora Lékařské fakulty v Ostravě

– učňovské školství