3. Mgr. Ondřej Syrovátka

místostarosta Nového Jičína

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

  • 2003 - 2004 - Vedoucí Čajovny Archa
  • 2004 - 2006 - Učitel na Gymnáziu v Novém Jičíně
  • 2006 - 2007 - Učitel českého jazyka v české menšině na jihozápadě Rumunska
  • 2007 - 2016 - Učitel matematiky a angličtiny na Masarykově gymnáziu v Příboře
  • 2008 - dosud - Průvodce cestovní kanceláře
  • 2016 - dosud - Místostarosta Nového Jičína

Proč kandiduji za koalici STAN, Zelení a Nezávislí?

– Protože mi není lhostejná snaha po spojování názorově spřízněných stran a považuji za důležité, abychom se dokázali již před volbami domluvit na spolupráci a na prosazování společných myšlenek.

– Chci, aby náš kraj byl čím dál více chápán nejen jako průmyslový, ale také jako zelený a moderní region s kvalitním vzděláním a rozvinutou veřejnou dopravou, který bude atraktivní a pestrý pro své obyvatele i návštěvníky.

– Do strany zelených jsem vstoupil v roce 2011 kvůli snaze o zachování naší země jak pro přírodu, tak i pro lidi.

– Koalice s Hnutím STAN a Nezávislými je naplněním přání mnoha demokraticky smyšlejících občanů o spojování opozičních stran a dává občanům Moravskoslezského kraje alternativu, kterou mohou volit bez obavy ze ztráty volebního hlasu.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

– zavedení bezemisní MHD v Novém Jičíně a její integrace do systému ODIS

– realizace projektu Zdravé město

– vytvoření "klikacího rozpočtu" s možností přehledně sledovat hospodaření města

– zavedení evidence sběru odpadů ve městě pomocí QR kódů

– realizace Katalogu adaptačních opatření pro město Nový Jičín

O co se zasadím jako zastupitel?

– o rozvoj veřejné dopravy v kraji, především její integraci a ekologizaci

– o naplňování krajské adaptační strategie na změnu klimatu

– o zavádění nových informačních technologií, které občanům i návštěvníkům zjednoduší komunikaci s krajským úřadem a cestování